Voordeel grondeigenaar

Stel: u moet wachten tot u de bestemming van uw terrein kunt realiseren. Wat kunt u ondertussen met uw grondgebied doen? Bied de ruimte aan Tijdelijke Natuur! U hoeft dan geen geld en moeite meer te steken in het weren van dieren en planten op uw grondgebied. Ook geeft u zo invulling aan uw wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bovendien kunt u dankzij uw Tijdelijke Natuurgebied de relatie verbeteren met omwonenden.

Het spreekt voor zich dat u uw terrein in gebruik wilt nemen zodra uw planning dat vereist. En dat u daarom wellicht wilt voorkomen dat er wettelijk beschermde dieren en planten op uw grond verschijnen. Die preventieve maatregelen lijken althans een logische stap, gezien de strenge regels van de Flora- en Faunawet.

Natuur weren

De Flora- en Faunawet bepaalt dat beschermde dieren en planten met rust gelaten moeten worden. Ook op terreinen die – al dan niet braakliggend – wachten op de realisatie van hun bestemming. Wie deze plant- en diersoorten daar verwijdert, overtreedt de wet en riskeerde hoge boetes. Wie de wet wel volgt, loopt vaak kostbare vertraging op omdat de natuur die verwijderd wordt gecompenseerd moet worden. Veel grondeigenaren kiezen er daarom voor om het terrein ongeschikt te maken voor de komst van beschermde flora en fauna. U wellicht ook want tot enkele jaren geleden zat er niet veel anders op. Maar er is goed nieuws.

plantenNatuur ontwikkelen

Het weren van (beschermde) planten en dieren is niet meer nodig. Nieuw beleid (de Beleidslijn Tijdelijke Natuur) maakt het mogelijk om beschermde dieren en planten tijdelijk de ruimte te bieden. Als u beschikt over een ontheffing Tijdelijke Natuur, mogen de beschermde soorten die zich op uw terrein vestigen, worden verwijderd zodra de realisatie van de bestemming begint. Aan deze ontheffing zitten naast voordelen (o.a. geen compensatieplicht) ook een aantal voorwaarden vast. Zo moet u als grondeigenaar zoveel mogelijk de maatregelen achterwege laten die de ontwikkeling en vestiging van dieren en planten belemmeren. En mag u alleen de beschermde natuur verwijderen die opkwam na de start van het Tijdelijke Natuurgebied.

> Ontdek hoe (en onder welke voorwaarden) u Tijdelijk Natuurgebied kunt laten ontstaan
> Lees meer over de partijen achter Tijdelijke Natuur