Voordeel natuurorganisatie

U vindt dat flora en fauna meer ruimte moeten krijgen in Nederland. Zeker de beschermde soorten. Die extra ruimte kunt u nu helpen creëren. Vraag grondeigenaren om Tijdelijke Natuur toe te laten op hun terrein – tot het moment dat zij de bestemming van dat terrein daadwerkelijk willen realiseren. In zo’n Tijdelijk Natuurgebied kunnen planten, dieren en vaak ook omwonenden dan in elk geval één (groei)seizoen terecht.

Op deze website vindt u een aantal middelen om grondeigenaren te benaderen. Het belangrijkste is dat u hen laat zien dat Tijdelijk Natuurgebied ook hen voordelen biedt en niet “slechts” goed is voor planten of dieren. Daarnaast kunt u hen vertellen over de voorwaarden om die voordelen te verzilveren. En over de mogelijkheid om met u samen te werken bij bijvoorbeeld beheer van of communicatie over het natuurgebied.

Ruimte voor de natuur

‘Pioniersoorten’ (zoals plevieren, rugstreeppadden, kandelaartje en smal vlieszaad) hebben het moeilijk in Nederland. Datzelfde geldt voor ‘vroege soorten’ (zoals orchideeën, porseleinhoen en de zwartkopmeeuw). Met Tijdelijke Natuurgebieden krijgen pioniers en vroege soorten een steuntje in de rug. U kunt daar dus een bijdrage aan leveren.

Pioniersoorten vestigen zich goed op kaal terrein. Ze krijgen al snel gezelschap van “vroege soorten” en worden daar uiteindelijk door verdrongen. Op dat moment hebben ze zich uiteindelijk ook de vroege soorten – verdwijnen dus door successie , of doordat het terrein bebouwd of ontgrond wordt. Op dat moment hebben ze zich echter al voortgeplant en hebben hun nakomelingen of zaden zich kunnen verspreiden.

> Vind hier de middelen om grondeigenaren te bereiken
> Lees hier meer over de partijen achter Tijdelijke Natuur