Wiens initiatief is dit?

Laat ongebruikte terreinen ontwikkelen tot tijdelijke natuurgebieden, totdat de grondeigenaren de uiteindelijke bestemming ervan realiseren. Dat is, samengevat, het idee van InnovatieNetwerk, ARK Natuurontwikkeling en bureau Stroming. De ondertekenaars zijn vertegenwoordigers van o.a. de overheid, het bedrijfsleven en natuurorganisaties.

De ondertekenaars promoten de ontwikkeling van Tijdelijke Natuurgebieden en denken mee over de kansen daarvoor. Concreet gaat het om:

Het Ministerie van Economische Zaken
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Groningen Seaports
www.groningen-seaports.com

Havenbedrijf Amsterdam
www.portofamsterdam.nl

Roelofs
www.roelofsplanontwikkeling.nl

LandschappenNL (voorheen de 12Landschappen)
www.landschappen.nl

Cascade, vereniging voor zand- en grindproducenten
www.cascade-zandgrind.nl

Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl

De ondertekenaars geloven in de vele voordelen van Tijdelijke Natuurgebieden. Die voordelen zijn commercieel en strategisch, ecologisch én recreatief. Niet alleen planten en dieren hebben er dus profijt van, maar ook bedrijven, overheden, natuurorganisaties en omwonenden.