Voordelen voor mens, bedrijf, flora en fauna

Elk stuk grond in Nederland heeft een bestemming. Maar sommige gebieden wachten nog op de realisatie van die bestemming. Vaak gaat het daarbij om braakliggend terrein. Voor grondeigenaren is het nu aantrekkelijker dan ooit om deze hectaren Tijdelijk Natuurgebied te laten zijn. Deze website geeft aan hoe zij dat kunnen doen. En waarom dat goed is voor mens, bedrijf én natuur. > lees meer.