Uw stappen als grondeigenaar

Wilt u flora en fauna tijdelijk de ruimte bieden op uw terrein? Vraag dan een ontheffing Tijdelijke Natuur aan. Deze ontheffing levert u veel voordelen op. Om van die voordelen te genieten, moet u wel eerst een aantal stappen zetten. Hieronder staan ze op een rij.

> Zorg dat u aan de voorwaarden voldoet
> Vraag de ontheffing Tijdelijke Natuur aan

 1. 1 Zorg dat u aan de voorwaarden voldoet

  Dankzij de ontheffing Tijdelijke Natuur mag u beschermde natuur van uw terrein verwijderen zodra dat terrein zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Daarbij gaat het alleen om de beschermde soorten die er bij de start van de Tijdelijke Natuur nog niet waren. Om de ontheffing te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De uiteindelijke bestemming van uw grondgebied ligt vast;
  • Die bestemming is nog niet gerealiseerd;
  • U geeft ruimte aan spontane natuurontwikkeling tussen de ingebruikname van uw terrein als Tijdelijk Natuurgebied en de realisatie van de uiteindelijke bestemming;
  • U geeft de natuur minimaal één groeiseizoen de tijd om zich te ontwikkelen;
  • U zorgt voor aanvang voor een deugdelijke ecologische nul-meting waarin staat welke beschermde soorten er al aanwezig zijn.

  Hoe laat u zien dat de bestemming vast ligt?

  U kunt aantonen dat de nieuwe bestemming vast ligt als de nieuwe bestemming in een vastgesteld bestemmingsplan staat. Maar ook als het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld zijn er mogelijkheden. De essentie is dat u kunt aantonen dat de bestemming is veranderd of gaat veranderen en dat er geen grote discussie is over de nieuwe bestemming. Dus een provinciale structuurvisie kan ook voldoen. Indien u hier vragen over heeft, kunt u het best met RVO contact opnemen.

  Hoe inventariseert u uw terrein?

  In een ecologische nul-meting staat welke beschermde plant- en diersoorten zich al op uw terrein bevinden. Voor deze soorten kunt u geen ontheffing Tijdelijke Natuur krijgen; Voor de al aanwezige beschermde soorten zult u een reguliere ontheffing moeten aanvragen met mogelijke compensatie en mitigatieverplichtingen. Een ontheffing Tijdelijke Natuur ontslaat u niet van die verplichting, de ontheffing Tijdelijke Natuur geldt alleen voor beschermde soorten die zich nog niet op uw terrein gevestigd hebben. Een ecologische nul-meting mag maximaal 3 jaar oud zijn. De inventarisatie kunt u laten maken door een ecologisch adviesbureau.

 2. 2 Vraag de ontheffing Tijdelijke Natuur aan

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • U vult het online Aanvraagformulier in. Daarna print u het formulier uit en ondertekent u het;
  • U downloadt het ‘Activiteitenplan’ via www.mijn.rvo.nl/tijdelijke-natuur. U volgt de aanwijzingen op en vult dit invuldocument aan voor uw eigen toekomstige Tijdelijke Natuurgebied;
  • U stuurt beide documenten naar RVO van het ministerie van Economische Zaken. Het adres staat op het aanvraagformulier. Vergeet niet de vereiste bijlagen óók mee te sturen!
  • U wacht op het besluit van RVO. Dat ontvangt u binnen 16 weken. In die periode kunt u de vraag krijgen om aanvullende informatie te leveren. Het besluit wordt ook op de RVO-website geplaatst, een openbare website;
  • U wacht af of er bezwaar wordt ingediend. Belanghebbenden kunnen dat in de eerste zes weken na de ontvangst van de ontheffing doen.
 3. 3 En dan?

  Wanneer u bovenstaande verplichte stappen heeft gezet en uw ontheffing in handen heeft, kunt u de natuur met een gerust hart de ruimte geven. Als u wilt, kunt u uw Tijdelijke Natuurgebied extra aantrekkelijk maken voor dieren, planten en recreanten.